Info o zriaďovateľovi stránky

Zriaďovateľom a prevádzkovateľom stránok je:

Občianske združenie na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska 

OZKDAIM, so sídlom Hrdinov SNP 72, 036 01 Martin, IČO: 42221790